Često postavljana pitanja

VI smotra Saveza izviđača Crne Gore predstavlja najveće izviđačko okupljanje u poslednjih 6 godina. U njoj će, pored crnogorskih izviđača i planinke, učestvovati i izviđači i planinke iz zemalja regiona, Evrope i svijeta. 9 dana biće ispunjeni raznolikim programom. Izviđačke radionice, sportske aktivnosti, planinarenje, istraživanje, obilazak Nikšića i Kotora, ekološke, volonterske, humanitarne aktivnosti i kulturno-zabavne aktivnosti samo su mali dio avanture koja te čeka. Ishranu, mjesto za kampovanje kao i sam program obezbjeđuje Savez izviđača Crne Gore.

28. jul – 05. Avgust 2022

Grahovo, Nikšić

Prvo je potrebno da vođa puta popuni grupnu prijavu nacionalnog kontigenta, izviđačke jedinice ili izviđačke grupe. Link za prijavu nalazi se na sajtu. Nakon popunjene grupne prijave, vođa puta dobija obrazac za prijavu koji je poslije popunjavanja potrebno poslati na mail adresu: jamboree@scouts.org.me . Nakon prijema ispunjenog obrasca, Savez izviđača Crne Gore će izdati upustva za uplatu novca. Nakon prijema i realizacije transakcije, Savez izviđača Crne Gore će zvaničnio potvrditi vaše učešće na VI smotri Saveza izviđača Crne Gore.

U VI smotri Saveza izviđača Crne Gore mogu učestvovati svi zainteresovani izviđači i planinke iz Crne Gore, zemalja regiona, Evrope i svijeta tako što će popuniti zvaničnu prijavu na pomenuti način.

IST je međunarodni staff tim koji pomaže samu realizaciju programa zajedno sa volonterima iz Crne Gore.

IST članovi pomažu realizaciju programa, održavanje radionica, rad recepcije, komunikaciju za izviđačima koji nisus a našeg govornog područja i slično.

Vođe patrola su dužne da brinu o članovima svoje patrole, njihovoj bezbjednosti ali i načinu učešća u programu VI smotre Saveza izviđača Crne Gore. Vođe patrole moraju sve vrijeme biti prisutne i voditi računa o ponašanju svojih članova.

Za sva pitanja potrebno je pisati na mail adresu: jamboree@scouts.org.me .

U Crnoj Gori su ljeta topla, do 40 stepeni Celzijusa. Međutim, Grahovo se nalazi na poziciji koja otvara veliku mogućnost za povremenu pojavu kiše te se potrebno opremiti za boravak na Smotri u skladu sa tim.

Kao učesniku biće ti potrebni: dokumenta (pasoš, polisa osiguranja), ljekovi i suplementi (opciono-ukoliko osoba ima potrebu za korišćenjem lijekova), izviđačka uniforma, izviđačka marama, izviđačka knjižica, ranac, vreća za spavanje, podmetač za vreću za spavanje, flaša za vodu, pribor za jelo, posuda za hranu, izviđački nožić, kanap 2m, baterijska lampa, kupaći kostim, peškir, set za higijenu (četkica i pasta za zube, šampon, krema, sapun…), krema za sunčanje, kačket, naočare za sunce (opciono), pantalone za pješačenje, jakna za kišu (kabanica), gojzerice, patike, papuče, dodatna odjeća (donji veš, majice, dukserice, čarape, pantalone, šorcevi, jakna)

Spisak kolektivne opreme možeš pronaći u Biltenu VI smotre SICG 2.0.

Sve informacije o viznom režimu možete pronaći na sledećem sajtu: https://www.gov.me/diplomatske-misije/ambasade-i-konzulati-crne-gore-u-svijetu

Kontaktiraj nas

  Pravila učešća na Smotri

  • Organizator VI smotre Saveza izviđača Crne Gore je NVO „Savez izviđača Crne Gore“ (PIB 02026465) sa sjedištem u Podgorici, adresa ulica Bracana Bracanovića 70/A. Odgovorno lice u organizaciji je Peko Vukadinović.
  • Pravo učešća na VI smotri Saveza izviđača Crne Gore imaju svi članovi izviđačke organizacije koji su stari između 7 i 19 godina na dan održavanja planirane aktivnosti.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore koji su mlađi od 18 godina moraju imati pisanu saglasnost roditelja ili staratelja kojom se odobrava njihovo učešće na pomenutoj aktivnosti. Pisanu saglasnost je potrebno predati na početku samog događaja.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore koji su mlađi od 18 godina moraju imati sa sobom vođu puta (punoljetno lice) koje se smatra odgovornim za maloljetne članove grupe.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore koji su mlađi od 18 godina mogu učestvovati na svim aktivnostima koje su predviđene programom ali uz nadzor vodnika/vođe puta.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore se obavezuju da prate instrukcije organizatora tokom trajanja planirane aktivnosti.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore moraju prilikom ispunjavanja prijave učešća dati tačne informacije o alergijama, bolestima i drugim stvarima koje mogu uticati na njihovo zdrastveno stanje.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore su u obavezi da posjeduju putno osiguranje.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore kao i njihovi roditelji moraju biti upoznati od strane vođe puta sa programom događaja. Svim učesnicima treba predočiti potencijalni rizik od povreda zbog učešća na samoj aktivnosti (biciklizam/vještačka stijena/kajaking/ plivanje/ i druge sportske aktivnosti).
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore se obavezuju da će poštovati pravila kampa i upoznati su sa činjenicom da kršenjem pravila kampa, rizikuju isključenje sa same aktivnosti o kojem odluku donosi isključivo organizator aktivnosti.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore su upoznati sa činjenicom da upotreba alkohola, psihoaktivnih supstanci i drugih nedozvoljenih sredstava predstavlja kršenje pravila kampa ali i povlači krivičnu odgovornost. U slučaju ovakve situacije organizator će u što kraćem roku obavjestiti roditelje/staratelje kao i organe reda i mira države Crne Gore.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore dužni su da poštuju zakone države Crne Gore i da se ponašaju u skladu sa pravilima, tokom aktivnosti, prilikom dolaska i odlaska na aktivnost.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore su dužni da postupaju prema upustvima organizatora u slučaju vanrednih situacija, nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti.
  • Pravila učešća VI smotre Saveza izviđača Crne Gore je moguće mijenjati i dopunjavati i ovo pravo ima isključivo sam organizator. O svim izmjenama i dopunama ovog pravilnika organizator je dužan da učesnike obavjesti putem sajta www.jamboreemontenegro.me

  Pravila kampa

  • VI smotru Saveza izviđača Crne Gore organizuje NVU „Savez izviđača Crne Gore“ (PIB 02026465), sa sjedištem u Podgorici, ulica Bracana Bracanovića br. 70/A. Odgovorno lice za zastupanje je Peko Vukadinović.
  • Kamp VI smotre Saveza izviđača Crne Gore otvara se 28.07.2022. godine sa početkom u 12h a zatvara se 05.08.2022. godine u 12h. Eventualni dolazak učesnika i učesnica van naznačenog termina potrebno je unaprijed dogovoriti sa organizatorom aktivnosti, ne kasnije od 01.06.2022. godine.
  • Staff VI smotre Saveza izviđača Crne Gore funkcioniše u tri smjene.
  • Ulazak u kamp zonu VI smotre Saveza izviđača Crne Gore je dozvoljen samo učesnicima koji su ispunili zvaničnu prijavu za učešće na samoj aktivnosti. Svi učesnici ovog događaja dobijaju učesničku NARUKVICU.
  • Učesnička NARUKVICA je vaša personalna ulaznica i služi za ulaz u kamp, ishranu, prevoz u učešće u samom programu. Učesničku narukvicu nije moguće pozajmljivati, skidati. Oštećena učesnička narukvica gubi svoju vrijednost i istu je moguće zamjeniti na recepciji kampa.
  • Organizator aktivnosti vodi računa o vašoj bezbjednosti i sigurnosti vaših stvari, ali garantuje i snosi odgovornost samo za stvari ostvaljene na čuvanje na recepciji/safekeeping ormarićima.
  • Postavljanje šatora je moguće samo na naznačenom mjestu. Vodite računa o bezbjednosti vašeg kamp mjesta. Šatori se ne smiju poodizati u zonama koje nijesu naznačene za kamp.
  • Ishrana učesnika VI Smotra Saveza izviđača Crne Gore biće realizovana organizovano te su učesnici u obavezi da se pridržavaju planiranih satnica za obroke.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore su dužni da sprovode ishranu unutar kampa, za koju organizator pruža garancije za kvalitet i ispravnost. Svi učesnici aktivnosti imaju pravo na dodatne porcije u slučaju potrebe sa nultom tolerancijom za bacanje pripremljene hrane.
  • Koristite biorazgradive kese za odlaganje otpada, vodite računa o čistoći vašeg kamp mjesta, ostavite čisto nakon odlaska sa aktivnosti.
  • Svaki učesnik VI smotre Saveza izviđača Crne Gore dužan je da vodi brigu o potrošnji vode, higijeni toaleta i higijeni drugih objekata u kampu, kako bi sadržaji bili dostupni svima.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore dužni su da poštuju satnicu događaja.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore dužni su da prate upustva organizatora tokom trajanja programa događaja.
  • Učesnici VI smotre Saveza izviđača Crne Gore dužni su da izvršavaju zajedničke zadatke i dogovorene aktivnosti.
  • U slučaju nevremena, olujnog vjetra, kiše i drugih prirodnih nepogoda, učesnici događaja su dužni da prate upustva organizatora.
  • Zabranjuje se unošenje i konzumiranje psihoaktivnih supstanci, alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci.
  • Zabranjeno je pušenje svim maloljetnim licima, dok je punoljetnim licima pušenje dozvoljeno isključivo u zonama namijenjenim pušačima.
  • Zabranjeno je unošenje plinskih gorionika, električnih kuvala i drugih aparata koje mogu da izazovu požar.
  • Strogo je zabranjeno paljenje vatre van prostora namijenjenog za logorsku vatru.
  • Zabranjeno je pripremanje hrane unutar kampa.
  • Zabranjeno je unošenje hladnog i vatrenog oružja unutar kampa.
  • Zabranjena je upotreba bilo kakvih simbola,zastava, pjesama koji propagiraju fašizam/ nacizam ili bilo koji drugi radikalni pokret koji nije u skladu sa pravilima i tradicijom izviđačke organizacije.
  • Dovođenje kućnih ljubimaca u zonu kampa nije dozvoljeno. Za eventualni dolazak kućnih ljubimaca kontaktirati organizatora.
  • Organizator zadržava pravo promjene, izmjene i dopune pravila kampa VI smotre Saveza izviđača Crne Gore, te vas ovom prilikom molimo da povremeno provjerite eventualne dopune pravila kampa

  Covid 19 Safety Measures